Heeft u een vraag aan ons? Neem contact op!

Neem contact op

Uitgelicht

Wat begon als stageopdracht

..

Lees verder

KnowWhy LEADER coördinator Polders met Waarden

Het coördinatorschap van LEADER Polders met Waarden wordt sinds 1 mei 2019 ingevuld door KnowWhy. LEADER Polders met Waarden is een Europees subsidieprogramma dat helpt om nieuwe projecten op het platteland van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Gouwe-Wiericke en Krimpenerwaard te realiseren.

Wij hebben passie voor het platteland en jarenlange ervaring en uitgebreide expertise in huis om invulling te geven aan het coördinatorschap van het LEADER-programma Polders met Waarden. Als team brengen we elk een eigen mix van expertise en kennis in die nodig is voor de verschillende onderdelen van deze opdracht. Wat ons bindt met Polders met Waarden is onze visie op het gebied en onze passie voor het platteland. Ook zijn wij ervan overtuigd dat samenwerking tot de beste resultaten leidt.

Er is nog ruim budget om innovatieve bottom-up projecten te financieren in het gebied Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Krimpenerwaard en Gouwe Wiericke. We zijn op zoek naar projecten die bijdragen aan stad-land relaties en/of duurzame energie, circulaire economie, biomassa. Loop je rond met een idee over korte ketens, nieuwe verdienmodellen in de agrarische sector, duurzame energie of circulaire economie? Meld je projectidee aan ons, dan kijken wij of het binnen LEADER kan passen.

Van 2016 tot en met 2020 wordt in totaal zes miljoen euro geïnvesteerd in projecten die een bijdrage leveren aan een duurzame economische ontwikkeling van het platteland. Alle ingediende projecten worden door de Plaatselijke Groep LEADER Polders met Waarden beoordeeld op basis van de Lokale Ontwikkeling Strategie en voorzien van een advies aan de provincie Zuid-Holland of Utrecht. De provincie neemt uiteindelijk het besluit over het toekennen van de LEADER subsidie.

Subsidie

De subsidie van de overheid (EU, provincie en gemeente) is maximaal 40%. Dat betekent dat aanvragers 60% van de kosten van het project zelf moeten financieren. Neem voor meer informatie over het subsidieprogramma LEADER Polders met Waarden contact op met KnowWhy, 06-39454797 of marieke@knowwhy.nl. Kijk voor meer informatie op de website

Deel dit bericht

Laatste update:

Deel dit bericht