Heeft u een vraag aan ons? Neem contact op!

Neem contact op

Uitgelicht

Wat begon als stageopdracht

..

Lees verder

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is

Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is. Dat geldt ook voor bevlogen akker- en weidevogelbeschermers, beleidmakers en bestuurders. De een wil het liefst iedere dag het veld in om de vogels te beschermen. Beleidsmakers bereiden het beleid voor en ontwerpen de wet- en regelgeving en bestuurders willen hun ambities – een groeiende populatie akker-en weidevogels – waarmaken.

Kieviten worden steeds zeldzamer

Maar hoe maak je van die drie vogeltjes een eenstemmig koor dat iedere morgen het krieken van de dag doorbreekt met een harmonieus gekwetter? Met alleen actieve vrijwilligers lukt het niet om de akker- en weidevogels zoals de grutto, de kievit, de patrijs te beschermen. Ook beleidmakers en bestuurders kunnen het niet alleen. De acht Agrarische Collectieven in Zuid-Holland hebben ieder een plan geschreven om het beheer te verbeteren en maatregelen te nemen voor een betere leefomgeving met meer biodiversiteit. Gebiedsplannen die samen de input vormen voor het Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 van de provincie Zuid-Holland. Een plan van akker- en weidevogelbeschermers, beleidmakers en bestuurders samen met als gezamenlijk doel een groeiende populatie akker- en weidevogels.

Dat Actieplan Boerenlandvogels vormde de aanleiding voor de persexcursie van de provincie Zuid-Holland over akker- en weidevogels en agrarisch natuurbeheer in de Alblasserwaard. Samen door het veld lopen en de vele vrijwilligers in hun eigen habitat laten vertellen over hun passie voor de weidevogelbescherming, om zo hun liefde voor het landschap en de natuur te delen met anderen. Juist in het veld komen zo tijdens de persexcursie beleid, bestuur en vrijwilligers samen tot een eenstemmig koor van akker- en weidevogels.

 

Weidevogelbeschermers in het veld

KnowWhy mocht die vogels van diverse pluimage samensmelten tot een eenstemmig vogelkoor met beschermers, beleidmakers en bestuurders. De Agrarische Collectieven schreven het Actieplan Boerenlandvogels. KnowWhy mocht als POP3 expert voor de acht Agrarische Collectieven in Zuid-Holland de aanvragen schrijven voor de POP3 subsidie, waarmee ze konden investeren in de verbetering van de leefomgeving van de akker- en weidevogels en de biodiversiteit. In totaal was het beschikbare budget voor deze openstelling ruim 3,6 miljoen euro.

 

In januari 2019 heeft KnowWhy in opdracht van BIJ12 alle Agrarische Collectieven in NL ondersteund bij hun POP3 subsidieaanvragen. Het totale budget dat nu beschikbaar is, bedraagt 15 miljoen euro voor investeringen in de verbetering van de leefomgeving van akker- en weidevogels.

Deel dit bericht

Laatste update:

Deel dit bericht