KNOW.


Samen werken aan een welvarend platteland. Dat kan op vele verschillende manieren. Wij hebben ruime ervaring, staan middenin de keten en hebben een groot internationaal netwerk: het zijn allemaal dingen die we inzetten om samen te werken aan onze gemeenschappelijke missie. Wij geloven in een gedeeld belang. Een breed perspectief, lokale inzetbaarheid : Global perspective, local solutions.

Netwerk

Samenbrengen van de juiste partijen in een breed (inter-)nationaal netwerk.

Strategie

Advies van praktijk naar beleid of beleid naar strategische keuzes in het proces.

Coƶrdinatie

Vertalen van beleid naar concrete acties, project opzetten en begeleiden.

Activatie

Een beweging in gang brengen, die de dynamiek van het platteland begrijpt.

Structurering

Richting geven aan de stromingen die de dynamiek van het platteland bepalen.

Een welvarend platteland. Hoe dragen wij daar als KnowWhy aan bij?

Samen met overheid en ondernemers die een idee, ambitie, plan of dilemma hebben kijken wij naar de beste weg die hen verder kan brengen.

Wij geloven erin dat juist de verbinding vinden tussen praktijk en beleid eraan bijdraagt dat projecten succesvol worden. Succesvol kan op vele verschillende manieren. Als het uiteindelijk maar bijdraagt aan een welvarend platteland, in de breedste zin van het woord. KnowWhy staat middenin het speelveld als onderdeel van de keten. Deze combinatie van kennis en ervaring maakt dat wij met passe, lef en vanuit onze overtuiging mensen willen helpen.

Onze klanten hebben ons in het verleden onder meer benaderd voor onze expertise met POP3 aanvragen, het uitwerken van conceptuele plannen naar concrete acties en projectcoƶrdinatie waaronder o.a. LEADER .

Al onze projecten benaderen wij vanuit een gedeeld belang. Dit komt uit onze overtuiging dat enkel de kracht van samen optrekken en samenwerken tot het beste resultaat zal leiden.

Partners & Projecten