WHY.


Het platteland is onderdeel van een groter geheel. Wij hebben geen grip op de grote ontwikkelingen in de wereld. Wat we wel kunnen doen is richting geven aan de ontwikkelingen die wel binnen onze invloedsfeer liggen. Wij waarderen de inspanning die door de mens in onze historie zijn uitgevoerd om het platteland zo te maken, zoals deze nu is. De waarden van het platteland is ons in de genen meegegeven. De manier waarop waarden tot uiting komen zijn tijdgebonden, deze veranderen. Wij anticiperen op deze verandering, waarmee we richting geven aan wat ons voor ogen staat: Een welvarend platteland: toen, nu en in de toekomst.

Video: Nils vertelt..