Heeft u een vraag aan ons? Neem contact op!

Neem contact op

Uitgelicht

Wat begon als stageopdracht

..

Lees verder

Coördinator Gebiedsplatform

Coördinator Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

  • Strategie / Beleid: opstellen strategie en deze vertalen naar jaarplannen inclusief begroting, tussentijdse rapportages en evaluatie, overleg met regionale en provinciale contactpersonen en achterban (input voor beleidsvorming).
  • Organisatie: PR-activiteiten zoals aanschaf en beheer PR-materiaal, voorlichting, zorgdragen voor regelmatige publiciteit in lokale/regionale pers, organisatie diverse bijeenkomsten, activiteiten en evenementen (inclusief coördinatie en verantwoording), voorbereiden vergaderingen, informatievoorziening aan deelnemers, notuleren, process bewaking, advisering, opvolging en bewaking van actiepunten, ondersteunen projectinitiators bij het optimaliseren van processen en vinden van aanvullende financieringsbronnen voor projecten.
  • Netwerkend werken: Loket Functie eerste aanspreekpunt namens het Gebiedsplatform voor lokale initiatiefnemers om projectideeën en projectvoorstellen te bespreken; makelaarsfunctie: ondersteuning in het vinden van relevante partijen om een projectvoorstel verder mee op te zetten en uit te voeren.

 

Resultaat:
Een dynamisch platform waarin alle regionale maatschappelijke verenigingen samenwerken in concrete en aanwijsbare projecten. Op deze wijze wordt de collectieve kennis en ervaring die er in het gebied is met betrekking tot sociaal-maatschappelijke, financieel-economische en politiek-bestuurlijke ontsloten en benut.

Deel dit bericht

Laatste update:

Deel dit bericht